Myślisz o automatyzacji w biznesie? Uważaj na te 5 błędów!

Rozsiądź się wygodnie i przeczytaj jak unikać błędów, nie wpaść w pułapkę i jak sprawdzić by automatyzacja przyniosła największe korzyści!

1. Brak jasnej strategii automatyzacji

Największym błędem przy wprowadzaniu automatyzacji do biznesu jest brak jasnej strategii. Firmy często chcą wprowadzić automatyzację, bo wydaje się to modne i trendy, ale nie mają jasno określonego celu, który chcą osiągnąć dzięki niej. Przed rozpoczęciem procesu automatyzacji należy dokładnie określić cele, jakie chcemy osiągnąć i jakie korzyści przyniesie nam automatyzacja. 

Jakie mogą być to cele? 

 • Zwiększenie wydajności,
 • oszczędność czasu 
 • poprawa jakości, 
 • zmniejszenie kosztów itp.

  Pamiętaj, by cel można było zmierzyć, byś mógł/ mogła ocenić czy został on zrealizowany. 

2. Nieodpowiedni wybór procesów do automatyzacji

Kolejnym błędem jest nieodpowiedni wybór procesów do automatyzacji. Często wybierane są procesy, które nie są zbyt skomplikowane lub mają niskie znaczenie dla biznesu. Warto jednak pamiętać, że najlepiej zacząć od procesów, które są najbardziej krytyczne dla firmy. W ten sposób można najbardziej zwiększyć wydajność i zyski.

Aby określić, które procesy warto zautomatyzować: 

 • przeprowadź analizę procesów i wybierz te, które generują najwięcej pracy, są najbardziej czasochłonne lub wymagają powtarzalnych czynności,
 • zwróć uwagę na zadania najbardziej podatne na błędy ludzkie,
 • określ: jak często zadania są wykonywane jak długo trwają i jakie są koszty jego wykonania. To pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję.

Wybór odpowiednich procesów jest kluczowy do przeprowadzenia efektywnej automatyzacji. 

3. Nieuwzględnienie ludzi w procesie automatyzacji

Automatyzacja to nie tylko technologia, ale również proces, w którym uczestniczą ludzie. Przy wprowadzaniu automatyzacji należy uwzględnić ludzi, którzy będą z nią pracować. Warto przeprowadzić szkolenia, aby pracownicy mieli odpowiednie umiejętności, a także uzyskać ich opinię na temat procesów, które należy zautomatyzować.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc w przeprowadzeniu pracowników przez proces zmiany:

Komunikacja: Ważne jest, aby na wstępie poinformować pracowników o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone. Trzeba przedstawić zalety automatyzacji i w jasny sposób wyjaśnić, co to oznacza dla nich i jakie korzyści przyniesie to dla firmy.

 • Szkolenie: Warto zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia i szkolenia wdrożeniowe, aby umożliwić im łatwiejsze przystosowanie się do zmian. Pracownicy muszą mieć wystarczającą wiedzę i umiejętności do pracy z nowymi narzędziami automatyzacyjnymi.
 • Zaangażowanie pracowników: Ważne jest, aby zaangażować pracowników w proces zmiany i dać im możliwość uczestniczenia w planowaniu i testowaniu nowych rozwiązań. W ten sposób pracownicy czują się zaangażowani w proces i mają poczucie, że ich opinie są brane pod uwagę.
 • Monitorowanie postępów: Trzeba monitorować postępy pracowników i reagować na problemy lub wyzwania, które mogą się pojawić. Ważne jest, aby słuchać opinii pracowników i proaktywnie rozwiązywać problemy.
 • Nagradzanie sukcesów: Warto nagradzać sukcesy i osiągnięcia pracowników w trakcie wdrażania automatyzacji. To motywuje pracowników i pokazuje, że ich praca jest doceniana.

  Automatyzacja pomoże Twojemu zespołowi rozwinąć skrzydła, ale nie zapomnij uwzględnić ich w całym procesie. 

4. Brak odpowiedniego wsparcia technicznego

Kolejnym błędem jest brak odpowiedniego wsparcia technicznego. Wdrożenie automatyzacji wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego oprogramowania, a także zapewnią odpowiednie szkolenia i wsparcie techniczne.

Chętnie wesprzemy Cię w tym procesie. 💪

5. Brak monitorowania i doskonalenia procesów

Automatyzacja to nie tylko jednorazowe wdrożenie nowego rozwiązania, ale ciągły proces doskonalenia i monitorowania. Firmy powinny stale monitorować swoje procesy i wprowadzać ulepszenia, aby zwiększać wydajność i efektywność procesów. Twoja firma rośnie, procesy emulują — automatyzacja powinna iść w parze ze zmianami. 

Podsumowując, wprowadzenie automatyzacji do biznesu może przynieść wiele korzyści, ale wymaga przemyślanego wdrożenia. Nawet jeśli temat automatyzacji Cię przerasta, pamiętaj, że może ona przynieść do Twojej firmy wiele korzyści, takich jak: zwiększenie wydajności, oszczędność czasu i kosztów oraz poprawa jakości procesów. Przed wprowadzeniem automatyzacji, należy dokładnie przemyśleć proces i wybór narzędzi, a także zapewnić odpowiednie szkolenia i wsparcie techniczne dla pracowników. W ten sposób można osiągnąć sukces w automatyzacji procesów biznesowych i przynieść firmie wiele korzyści. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie automatyzacji, odezwij się do nas!

Automatyzacja procesów biznesowych to jeden z najważniejszych trendów w dzisiejszym świecie biznesu. Firmy starają się zwiększyć swoją wydajność i poprawić swoją konkurencyjność, wykorzystując nowoczesne narzędzia automatyzacji. Jednakże nie wszystkie próby wprowadzenia automatyzacji do biznesu są udane. W tym artykule przedstawimy największe błędy przy wdrażaniu automatyzacji w biznesie.

Może Cię zainteresować

Czy jesteś gotowy na automatyzacje w swojej firmie?

Nie zwlekaj i przekaż wszystkie powtarzalne czynności robotom.